ارسال شده در تاریخ :

روز
سه شنبه 30 خرداد 1396 مهندس خلیلی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
خراسان رضوی به همراه کارشناسان و مسئولین شرکت هاب وابسته به شرکت همراه اول
نشستی را در دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
نمودند.


در این نشست دکتر پوررضا معاون پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی، دکتر
واحدیان مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه و
مهندس موسوی مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه نیز حضور داشتند.


در
این نشست پس از ارائه گزارشی تحولات و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به زمینه
های همکاری میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت هاب پرداخته شد. دکتر کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اشاره به جایگاه دانشگاه در منطقه و تمرکز ظرفیت های علمی
و فناوری در این دانشگاه در شمال شرق کشور اظهار داشت در سال های اخیر با توجه به
اهمیت موضوعات فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدامات مهمی در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته
است که از آن جمله بیشترین جذب عضو هیات علمی در گروه کامپیوتر می باشد. وی همچنین
به ظرفیت های مراکز رشد علم و فناوری دانشگاه اشاره نمود و افزود این مراکز در کل
استان بی نظیر هستند.


دکتر
پور رضا نیز در این نشست به ظرفیت های دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره
نموده و افزود: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 5500 دانشجوی مهندسی دارد که
بیش از 60 درصد آنان دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستند. وی همچنین گفت این دانشکده 180
عضو هیات علمی شاغل دارد و از خیلی جهات
از برخی دانشگاه های صنعتی قوی تر و بزرگتر است.


دکتر
واحدیان نیز در این نشست به امکانات مرکز فاوا و گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
مشهد از جمله آزمایشگاه ویپ و آپا اشاره نموده و آمادگی دانشگاه را برای همکاری در
زمینه های اینترنت اشیاء و دانشگاه الکترونیک اعلام نمود.


مهندس
موسوی رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه نیز به ظرفیت های شرکت های مرکز رشد در
حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نموده و بیان کرد هم اکنون 35 شرکت این مرکز
در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند.


در
پایان جلسه مهندس خلیلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی ضمن اشاره
به قابلیت ها و ظرفیت های دانشگاه فردوسی مشهد پیشنهاد ارائه طرح های عملیاتی برای
اجرائی شدن همکاری ها میان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت هاب را اظهار داشت.


لازم
به ذکر است در این جلسه دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر پوررضا معاون
پژوهش و فناوری دانشکده مهندسی و عضو عیات علمی گروه کامپیوتر را به عنوان نماینده
دانشگاه جهت همکاری با شرکت هاب همراه اول معرفی نمود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار