ارسال شده در تاریخ :

در نشست
مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور که با حضور دکتر
شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر
انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی مشهد با اکثریت آرا به‌عنوان دبیر شورای
مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور انتخاب شد.


نشست
مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور با حضور دکتر
شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آقای خانیکی معاون
امور پشتیبانی اداره کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و مدیران
اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور روز چهارشنبه 11
اسفند در سالن شورای مرکز رفاهی شماره 1 دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


پس
از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و ذکر صلوات خاصه امام رضا (ع)، دکتر باباخانی معاون اداری
و مالی دانشگاه فردوسی مشهد ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان به نقش و جایگاه مدیران اداری
و پشتیبانی درتحقق اهداف ووظایف اصلی دانشگاه در حوزه های آموزشی ، پژوهشی وفرهنگی
دانشگاه پرداخت.


دکتر
باباخانی افزود : با توجه به حجم بالای وظایف و فعالیت های جاری حوزه مدیریت اداری
وپشتیبانی دانشگاه ها ونیز سیاستهای وتکالیف جدید حوزه آموزش عالی در جهت ارتقاء
وحرکت دانشگاه ها به سمت دانشگاه نسل سوم وفن آورانه ، فعالیت‌های حوزه مدیریت
اداری و پشتیبانی به عنوان پشتیبان این فعالیت ها افزایش پیدا کرده است. از طرفی
با توجه به سیاست های کلی دولت در جهت کوچک سازی وچابک سازی دستگاه های اجرایی کاهش
نیروی انسانی در دانشگاه اجتناب ناپذیر است . لذا با توجه به افزایش حجم فعالیت‌ها
و کاهش نیروی انسانی در دانشگاه‌ها، راهکارهای ذیل را در این خصوص پیشنهاد نمودند:


برون‌سپاری
هر چه بیشتر امور خدماتی وپشتیبانی دانشگاه: جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و به
عنوان یک الزام قانونی بر اساس برنامه پنجم توسعه ،در هرسال از اجرای برنامه
بایستی 20 درصد از فعالیت‌های پشتیبانی برون‌سپاری گردد ولذا عملأ باید صد درصد
فعالیت واگذار شده باشد.


احصاء
فرآیندهاو سامانه‌ای و مکانیزه نمودن این فعالیت‌های جهت تسریع وافزایش دقت در
انجام امور ونیز جبران کاهش نیروی انسانی.


در
ادامه این نشست دکتر شیخی مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
از دانشگاه‌های شرق کشور جهت اعتلای آموزش
عالی قدردانی نمود و ادامه داد : مدیریت
اداری و پشتیبانی سلسله اعصاب سازمان‌ها و خصوصا آموزش عالی است.


دکتر
شیخی به سرمایه انسانی به‌عنوان مهمترین و
بزرگترین منبع ثروت یک کشور اشاره و اذعان نمود باید به سمت شناسایی و ساماندهی آن
پیش رفت و برای جلوگیری از هدر رفت آن برنامه‌ریزی لازم را انجام داد و در ادامه به
بحث آمایش سرزمینی و منطقه‌بندی در آموزش عالی اشاره نموده و گفت: دانشگاه‌ها دارای استقلال هستند و مناطق در جهت
تحکیم این مفهوم شکل گرفته است و سپس موضوع توانمندسازی نیروی انسانی و به‌کارگیری
نیروی متخصص را در دانشگاه مطرح نمودند و در انتها به پرسش‌های حاضرین جلسه پاسخ داد.


دکتر
انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه فردوسی نیز به نقش و اهمیت مدیریت اداری و پشتیبانی در تحقق
رسالت و ماموریت دانشگاه پرداخته و اظهار داشت
: در صورتی اهداف دانشگاه محقق می‌گردد که
اولا جایگاه واقعی مدیریت اداری و پشتیبانی در سازمان تعریف و مشخص شده باشد و ثانیا
سایر معاونت‌ها و واحدها در انجام وظایف اداری و پشتیبانی ورود پیدا نکرده تا از
تداخل وظایف جلوگیری شود و سپس گزارشی از اهم اقدامات مدیریت اداری و پشتیبانی
دانشگاه فردوسی مشهد را در دو بخش سامانه‌های نرم‌افزاری حوزه و خدمات و امکانات
رفاهی ارایه نمود.


در ادامه برگزاری این نشست انتخابات دبیر
شورای مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور، با حضور
مدیر کل امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری و مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه
9 کشور برگزار شد که پس از رأی گیری و شمارش آرا دکتر انصاری مدیر اداری و پشتیبانی دانشگاه
فردوسی مشهد با اکثریت آراء به‌عنوان دبیر شورای اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها و موسسات
آموزش عالی منطقه 9 کشور به مدت 2 سال انتخاب شد و دکتر اسد اله داد مهر مدیر
اداری و پشتیبانی دانشگاه کوثر بجنورد به‌عنوان قائم مقام دبیر اداری و پشتیبانی دانشگاه‌ها
و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور به مدت 2 سال انتخاب شد.


لازم به ذکر است در این نشست بررسی نهایی و
تصویب شیوه‌نامه اداری مناطق نیز به جلسه 18 اسفندماه که در وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری برگزار خواهد شد، موکول گردید.


600240


600239


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار