ارسال شده در تاریخ :

نشست
علمی مهارت خواندن و درک مطلب، ، با حضور دکتر قبول، رئیس مرکز بین المللی زبان
فارسی به غیر فارسی زبانان (مرکز فردوسی) و مدرسان این مرکز در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


در
این نشست خانم ملکی نژاد ، مدرس مرکز فردوسی، به ارائه توضیحاتی درباره انواع متن
بر اساس نظریه گرملی پرداخت که بر اساس
این نظریه متن ها روایی، توصیفی، امری، توضیحی و انتقادی هستند.


وی
با تاکید بر آموزش تکنیک های خواندن متون در کلاس، نقش آنها را  در روند
آموزش بسیار کلیدی دانست.


همچنین
در پایان این جلسه خانم ملکی نژاد به روش های سنجش و ارزیابی مهارت خواندن نیز
اشاره کرد و در پایان این نشست نیز مدرسان حاضر سوالات خود را در این زمینه مطرح کردند و جواب و راهنمایی لازم توسط مدرس این نشست به آنان ارائه شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار