ارسال شده در تاریخ :

نشست علمی فرهنگی بانوان
نخبه جهان عرب با اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور دکتر هاشمی، معاون
آموزشی، دکتر رهنما، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دکتر اعظم انصاری مشاور
اموربانوان دانشگاه فردوسی مشهدو تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه همچنین بانوان
نخبه جهان عرب و در روز شنبه 9 بهمن ماه 1395 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه برگزار شد.


دکتر
اعظم انصاری مشاور اموربانوان دانشگاه فردوسی مشهد
ضمن
خوش آمدگویی به میهمانان این نشست اظهار داشت : امیدوار است زمینه همکاری های علمی
و پژوهشی میان دانشگاه فردوسی مشهد و نمایندگان جهان عرب فراهم آید.


دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه
فردوسی مشهد نیز در این نشست اظهار داشت: حضور شما در آغاز سال 2017 و اعلام مشهد
بعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام مبارک می
باشد و دانشگاه فردوسی مشهد در راستای گسترش روابط دیپلماسی اقدامات زیادی برای
همکاری با دانشگاه های کشورهای عربی انجام می دهد.


وی افزود: در دانشگاه فردوسی
مشهد تعداد زیادی از دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل هستند و امیدوارم با انعقاد
تفاهم نامه های جدید بتوانیم پذیرای دانشجویان بیشتری باشیم.


دکتر رهنما رئیس دانشکده
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز این دانشکده را جزء قدیمی‌ترین دانشکده های دانشگاه اعلام کرد و
از حضور دانشجویان عرب در این دانشکده اظهار رضایت نمود.


پس از ارائه آماری از
دانشگاه توسط خانم دکتر قندهاریون عضو عیأت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، خانم
دکتر میرزازاده، مشاور ورزشی بانوان دانشگاه، در مورد توانمندیها و قابلیتهای علوم
ورزشی دانشگاه فردوسی توضیحاتی داد و خانم دکتر انصاری مشاور اموربانوان دانشگاه نیز
در ادامه در مورد اجرای طرح بانوی سالم و بانشاط در دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی
بیان نمودو خانم دکتر اعظم صنعت جو مدیر گروه علم
اطلاعات و دانش‌شناسی
در خصوص این رشته و گرایشهای آن نوضیحاتی برای میهمانان
ارائه نمود.


سپس خانم دکتر بوذرجمهری مدیر گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد میزان
نسبت سوادآموزی زنان روستایی و شهری ایران در سالهای گذشته و حال را بررسی کرد و
این میزان از سواد را در جهان سوم نامطلوب خواند و در این باره گفت: سازمان ملل از
سال 2008 روز جهانی زن روستایی را تصویب کرد که بدنبال آن در دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشسهد همایش روز جهانی زن روستایی برگزار شد که امیدوارم این
همایش در آینده به طور بین المللی برگزار شود.


لازم به ذکر است نشست علمی فرهنگی بانوان نخبه جهان عرب
با اعضای هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با پرسش و پاسخ به پایان رسید.


50062


50061


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار