ارسال شده در تاریخ :

نشست
صمیمی معاونان آموزشی و پژوهش و فناوری دانشگاه و دانشکده با دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیرامون دغدغه‌ها و مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان
در روز سه‌شنبه 12 دی‌ماه 1396 در تالار رجایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار
شد.


پس‌ازاین
نشست با حضور دکتر هاشمی، معاون آموزشی دانشگاه و دکتر بهرامی، معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه، همچنین هیئت‌رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی سالن مطالعه‌ ویژه
دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده افتتاح شد.


با توجه
به افزایش تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
فردوسی مشهد و ضرورت آماده‌سازی محلی جهت مطالعه و استقرار این دانشجویان، با همکاری
و مساعدت معاونت آموزشی دانشگاه، قسمتی از سالن مطالعه دانشکده تفکیک و با تجهیز این
سالن، مکانی برای مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی افتتاح شد.


811140


811141


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار