ارسال شده در تاریخ :

نشست
صمیمی رئیس دانشگاه کابل و مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان با دانشجویان کشور
افغانستان شاغل به تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور دکتر داوری معاون
فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه، دکتر
واحدیان مدیر همکاری های علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ،
دکتر حمیدالله فاروقی مشاور رئیس جمهور
افغانستان در امور تحصیلات عالی و رئیس دانشگاه کابل و دکتر لعل پاچا آزمون مشاور ارشد رئیس جمهور در
امور فرهنگی و استاد دانشگاه کابل برگزار گردید.


این
مراسم به همت اداره دانشجویان بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد در روز شنبه مورخ 1313
آبان ماه 96 در سالن اجتماعات فردوسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه و با حضور بیش از یکصد نفر از دانشجویان کشور
افغانستان تشکیل گردید.


ابتدا
در این نشست آقای دکتر واحدیان ضمن خوش آمد گویی به هیئت همراه خواستار توسعه
همکاری های علمی و دانشگاهی با کشور افغانستان به ویژه دانشگاه کابل شد.


دکتر
داوری معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی
دانشگاه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور آن هیئت اظهار داشت: امیدواریم دانش
آموختگان اتباع افغانستان این دانشگاه بتوانند با علم و تخصص خود منشا تحولات جدی
در کشور خویش گردند.


سپس
آقای دکتر فاروقی با اشاره به پیشینه تاریخی بین کشور ایران و افغانستان گفت در
طول تاریخ همواره کشور ایران با تمدن کهن به صورت برادرانه در کنار کشور افغانستان
بوده است.


 وی
افزود کارگزاران دولت جمهوری افغانستان از هیچ کوششی نسبت به قشر دانشجو دریغ نمی
ورزند و امیدواریم دانشجویان با ایجاد درک بهتر از وطن راه های آبادانی کشور را پس
از دانش آموختگی تامین کنند و هدف اصلی ما ازین سفر اجرایی کردن تفاهم نامه ها و
ارتباطات علمی بین کابل و تهران می باشد.


در
پایان جلسه مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان به سوالات و مشکلات دانشجویان اتباع
افغانستان پاسخ لازم را ارائه نمود.


800922


800923


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار