ارسال شده در تاریخ :


نشست
شورای عمومی اعضای هیئت‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی با هیئت‌رئیسه دانشگاه در
روز سه‌شنبه 19 دی‌ماه 1396 ساعت 10 صبح در تالار قطب علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در ابتدای
این نشست دکتر رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشکده گزارشی از وضعیت موجود،
اولویت‌ها و نیازهای این دانشکده را ارائه نمود. سپس اعضای هیئت‌علمی دانشکده دغدغه‌ها
و خواست‌های خود را بیان کردند.


در ادامه
نشست معاونان آموزشی واداری و مالی دانشگاه توضیحاتی در خصوص موارد مطرح‌شده ارائه
کردند.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ریاست دانشگاه ضمن قدردانی از فعالیت‌های اعضای
هیئت‌علمی و هیئت‌رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در چهار
سال اخیر، راهبردهای این دانشکده برای چهار سال پیشرو را تشریح کرد و خواستار همراهی
همدلانه تمامی همکاران هیئت‌علمی جهت دست‌یابی به اهداف دانشگاه شد.


811166


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار