ارسال شده در تاریخ :

روز
دوشنبه 24 مهرماه 1396 نشست شورای سیاستگذاری همایش ملی وقف و علم و فناوری با
حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و مدیران دستگاه های مختلف استان و اعضاء کمیته
یاوران وقف علم و فناوری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. به گزارش روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد این نشست با هدف برنامه ریزی در خصوص محورها و مخاطبان
این همایش و راهکارهای ترویج فرهنگ پسندیده وقت در مسیر علم و فناوری برگزار
گردید.


دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص وقف علم و فناوری گفت: حوزه علم و فناوری
از جمله حوزه های مهمی است که اگر مردم زمام آن را برعهده بگیرند نتایج چشمگیری
خواهد داشت. وی با اشاره به سابقه سنت حسنه وقت در کشور اظهار داشت مردم هیچ گاه
از اختصاص بخشی از دارایی های خود برای مصارف علمی و آموزشی غافل نبوده اند. وی
همچنین در خصوص همایش وقف و علم و فناوری گفت: تا کنون همایش های چندی برگزار
گردیده اند که با رویکرد و محتوای علمی نبوده اند و امسال بناست دانشگاه فردوسی
مشهد با همکاری سایر نهادهای علمی، فرهنگی و صنعتی همایشی با رویکرد علمی و
کاربردی برگزار نماید. وی ابراز امیدواری کرد که خراسان رضوی به عنوان پیشگام در
عرصه وقف علم و فناوری با تداوم این حرکت می تواند دیگر استان های کشور را با خود
همراه نماید.


دکتر
عباسی دبیر همایش ملی وقف علم و فناوری و همچنین معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست به بیان محورهای این همایش و شکل
گیری کمیته علمی آن پرداخت و اظهار داشت با توجه به دامنه موضوعی همایش متخصصان در
حوزه های علمی مختلف می توانند ارائه مقاله نمایند. این همایش با محورهایی در حوزه
های فقهی، حقوقی، تاریخی، جامعه شناسی، مهندسی، علوم تجربی و آزمایشگاهی، بهداشت و
درمان برگزار خواهد شد.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی وقف علم
و فناوری در این جلسه از مدیران دستگاه ها و سازمان های مختلف خواست تا در برگزاری
هرچه بهتر و تاثیرگذارتر این همایش مشرکت نموده و از ظرفیت های خود استفاده
نمایند. در این جلسه مدیران سازمان های مختلف از حجه الاسلام احمدزاده مدیرکل
اوقاف و امور خیریه استان، دکتر قربانی مشاور استاندار، دکتر علم الهدایی رئیس
پارک علم و فناوری استان، مهندس حسینی رئیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن خراسان
رضوی، مهندس زارع مدیر دفتر شهید فهمیده، دکتر طاهری مشاور سازمان اتکا، مهندس نیک پرست مشاور مدیر بنیاد ملی نخبگان
استان، دکتر ملک زاده مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر ناظری
مدیرعامل بنیاد دانشگاهی فردوسی حضور داشتند.


همایش
ملی وقف و علم و فناوری قرار است در دوم اسفندماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار گردد. لازم به ذکر تا برگزاری این همایش نشست های علمی و تخصصی و یک همایش
استانی به مناسبت هفته وقف برگزار خواهد شد.


800772


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار