ارسال شده در تاریخ :

نشست شورای روسای دانشگاه‌ها و
موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی منطقه9 کشور
در شهریور ماه جاری با حضور مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت
علوم، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی و
روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 به میزبانی دانشگاه خیام مشهد
برگزار شد.


 در این جلسه خانم دکتر داداشیان، مدیرکل دفتر آموزش عالی
غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و وفناوری با اشاره به سیاست‌های دفتر آموزش عالی
غیردولتی اظهار کرد: ما خواستار محاسبه دقیق قیمت تمام شده ارائه خدمات آموزش عالی
با توجه به وضعیت بهره وری بالای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی در
این  زمینه و در مقایسه با سایر دانشگاه‌های دولتی هستیم.


 وی در ادامه بر ضرورت تجزیه و تحلیل آمار و
تاکید بر رویکرد مهارت آموزی و کارآفرینی، ارزیابی دانشگاه‌‌ها و تضمین کیفیت،
ورود به نظام رتبه بندی بین‌المللی با تدوین شاخص‌های خاص در جهت بهبود مستمر
کیفیت، تدوین طرح ایجاد دانشگاه جامع غیردولتی در هر استان و بهره مندی دانشگاهها
از مزایای آن، ارایه آموزش های تخصصی و کوتاه مدت توسط دانشگاهها و موسسات آموزش
عالی غیردولتی، تاکید کرد.


سپس دکتر
جعفری ثانی، دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی
نیز در ادامه این جلسه، ضمن تقدیراز عملکرد دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر
دولتی منطقه در ارتقای کیفیت ارائه خدمات،بر ضرورت تکمیل اطلاعات در سامانه آموزش
عالی(
HES
توجه دانشگاهها به شاخص های تضمین کیفیت جهت نظارت و ارزیابی درونی، گزارش مراحل
اجرایی تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی جذب اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی و
ضرورت تشکیل دفتر نظارت و ارزیابی درونی در هر دانشگاه به شکل مستقل تاکید کرد ودر
پایان به سؤالات رؤسای دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی پاسخ گفت.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار