ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی سرپرست
عالی المپیاد سیزدهم و رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اعلام حضور
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم افتتاحیه سیزدهمین
المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان پسر ، بر مستندسازی کامل برنامه‌ها
و رخدادهای این المپیاد تاکید کرد و ادامه داد: از نظر بعد فرهنگی و مذهبی ما افتخار
همجواری با مرقد مطهر رضوی (ع) را داریم و از این دیدگاه که به زائران به نحو احسن
خدمت رسانی کنیم، بسیار اهمیت دارد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، دکتر کافی سرپرست
عالی المپیاد سیزدهم و رئیس دانشگاه در نشست ستاد اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان سراسر کشور در بخش پسران که در روز 6 مرداد ماه 95 در دانشکده علوم
ورزشی برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش ستاد اجرایی المپیاد در بخش دختران اظهار کرد: به تمام مربیان و
کاروان‌ ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد که توانستند مقام دوم را کسب کنند، تبریک
می‌گویم؛ فاصله ای که دانشگاه فردوسی مشهد از نظر امتیاز با دانشگاه تهران داشت اندک بود که این خود اقدامی
بزرگ است
.


دکتر کافی ادامه داد: در برگزاری این بخش از المپیاد همدلی
و همزبانی را شاهد بودیم که سرپرستان کاروان‌های
ورزشی از نظم وهماهنگی این المپیاد ابراز خرسندی
کردند که باعث شده سایر دانشگاه های کشور برگزاری دوره بعدی المپیاد را اقدامی سخت
برای خود تصور کنند که این افتخاری بزرگ برای دانشگاه فردوسی مشهد است
.


رییس دانشگاه فردوسی مشهد با
اشاره به کسب بیش از 82 درصد رضایت مندی در این دوره المپیاد تصریح کرد: کسب رضایت
مندی از کلیه بخش های اجرائی المپیاد سیزدهم به ویژه در بخش تغذیه امتیاز مطلوبی است که دانشگاه توانست سلیقه های اقوام مختلف
ایرانی را درنظربگیرد.


سرپرست عالی المپیاد سیزدهم با تاکید بر حضور بیشتر مدیران
استان در المپیاد پسران گفت: باید درصد رضایت مندی را با توجه به تجربه ای که کسب کردیم، افزایش دهیم تا ظرفیت واقعی خود را
در این المپیاد نشان دهیم
.


دکتر طاهری، دبیرکل اجرایی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور نیز در این نشست با اشاره به نایب
قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد در بخش دختران این المپیاد اظهار کرد: نگه داشتن این سطح
از کیفیت در دانشگاه امر مشکلی است و حمایت تمام بخش های دانشگاه بود که باعث شد نتیجه
مطلوبی در المپیاد دختران کسب کنیم و امیدواریم در بخش پسران نیز ادامه یابد
.


وی افزود: طبق ارزیابی های وزارت علوم تقریبا تمام بخش های
المپیاد اعم از اسکان، حمل و نقل، مراکز فرهنگی و ..روبه رشد بودند و اگر در گذشته
کم و کاستی وجود داشت سعی کردیم آن را برطرف کنیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که
در المپیاد پسران براساس تجارب موفق تر از بخش دختران برگزار کنیم
.


دبیرکل اجرایی المپیاد با اعلام زمان ورود کاروان های ورزشی پسران به دهکده بازیها در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد تصریح کرد: طی چهار مرحله خروج تیم های حاضر در بخش پسران المپیاد سیزدهم را خواهیم داشت.


دکتر طاهری اضافه کرد: مسابقات تکواندو طی دو روز در خارج از پر دیس دانشگاه
فردوسی مشهد و در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی برگزار خواهد شد ولی دیگر  رشته ها
در داخل دانشگاه فردوسی برگزار می شود
.


دکتر ابراهیمی، مسئول کمیته روابط عمومی و فرهنگی المپیاد
نیز در ادامه این نشست با تاکید براینکه این المپیاد در بخش پسران قابل مقایسه با
دختران نیست، گفت: المپیاد پسران ماهیتی متفاوت دارد و اگر مسائل را بهتر بررسی
کنیم ، می توانیم بدون مشکل این المپیاد را نیز با موفقیت به پایان برسانیم.


وی خاطرنشان کرد: تیزرهای تبلیغاتی المپیاد در سطح شهر
مشهد به نمایش گذاشته شده است و بخش تبلیغات و رسانه‌ در المپیاد پسران نیز مانند
المپیاد سیزدهم در بخش دختران همچنان قوی ظاهر خواهد شد .


n.ol.5


nolo.1


nol.2

آخرین اخبار