ارسال شده در تاریخ :

دکتر
احمدی زاده رئیس بنیاد نخبگان خراسان رضوی طی نشست هایی در روزهای 21 الی 23 خرداد
ماه 1396 با اساتید و دانشجویان دانشکده های مهندسی، کشاورزی ، منابع طبیعی و علوم
دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو کرد.


رئیس
بنیاد نخبگان استان ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه
فردوسی مشهد هدف از این جلسات را آشنایی و
ارتباط مستقیم با بدنه بخش های مختلف دانشگاه عنوان کرد و گفت: سعی می­ شود در این
جلسات با مشکلات و دغدغه های دانشجویان استعداد برتر و اساتید دانشگاهی آشنا شویم
و با برگزاری اتاق فکر و بر اساس قوانین و
سیاست های بنیاد نخبگان و همکاری دستگاه های اجرایی مشکلات آنان را مرتفع سازیم.


در
این نشست ها دکتر احمدی زاده به بیان سهم استان ، بویژه سهم دانشگاه فردوسی مشهد در بهره مندی
ازتسهیلات صندوقها ، مشوقها و حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، در
مقایسه با سایر دانشگاهها و استانها اشاره نمود.


وی خاطر نشان کرد با وجود
اینکه بنیاد های استانی متولی اشتغال نیستند ولی با بررسی وضعیت اشتغال نخبگان و
استعدادهای برتر استان در قالب طرح پایش و پالایش بانک اطلاعاتی نخبگان،  به دنبال
جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی هستیم و تاکنون نیز در این 3 ماه فعالیت در بنیاد
نخبگان خراسان رضوی افرادی  به شرکت های معتبر و دستگاه های اجرایی جهت به
کارگیری و اشتغال معرفی شده اند
.


دکتر احمدی زاده در ادامه به
تشریح آئین نامه ها و حمایت های بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری پرداخت
.


ایشان در بخش دیگری از این
نشست ها که در دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،  به بیان تفاوت نخبه و استعداد برتر بر اساس تعاریف شورای انقلاب فرهنگی و
رویکردهای اصلی در شناسایی مستعدان پرداخت
.


رئیس بنیاد نخبگان استان علاوه
بر تشریح وظایف و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از پژوهشگران و
فناوران به معرفی ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت
و خواستار ارائه طرح های پژوهشی و فناوری از سوی اساتید دانشگاه جهت ارسال به ستادهای
مذکور شد
.


وی
همچنین از غیبت دانشگاههای خراسان رضوی در اجرای طرحهای کلان فناوری و نیز مغفول ماندن توانمندی های
دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین حجم اندک سهم استان از جذب اعتبارات صندوقهای حمایتی و ستادهای فناوری راهبردی و کارگروه های پژوهشی ابراز تاسف نمود.


در
ادامه وی ضمن توصیه به افزایش دغدغه ها و
مشارکت در اینگونه طرحها ، مطالبه گری برای تعلق سهم دانشگاه را ضروری دانست و تلاش های بنیاد را از طریق
رویکردهای جدید همچون گسیل استعداد های برتر از طریق اشراف به آیین نامه های تاسیس
بنیاد ملی نخبگان ، نخبه پروری ، شناسائی مستعدان و افزایش دامنه نخبگان را مکمل
این مطالبه گری برشمرد.


در پایان این نشست ها به پرسش های
اعضاء هیات علمی و دانشجویان پیرامون حمایت از همایش های معتبر علمی، توانمند سازی
مخترعین، استفاده حداکثری از تسهیلات و حمایت های معاونت علمی و فناوری و همچنین
ارائه طرح های کلان فناوری پاسخ داده شد.


800180


800178


800181


800182


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار