ارسال شده در تاریخ :


نشست خبری استارت آپ ساینس تک پلاس در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه
فردوسی مشهد با حضور دکتر کافی رئیس دانشگاه ، دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و
روابط عمومی دانشگاه و مسئولان شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال در سالن
شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست خبری با اشاره به سال
2017 و شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام به ارائه برنامه های دانشگاه
فردوسی مشهد در این سال اشاره نمود.


دکتر کافی افزود: برنامه بین المللی استارت آپ ساینس تک پلاس برنامه ای بین
المللی است که با همکاری کشورهای عضو اکو برای مطرح شدن ایده دانشجویان کشورهای
مختلف در دانشگاه برگزار می شود.


با توجه به اینکه دانشگاه فردوسی مشهد یک دانشگاه بین المللی است در کنار
مسائل آموزشی و پژوهشی،  مسائل کارآفرینی را نیر در برنامه های خود دارد که در
این برنامه ها دانشجویان ایده هایی فراتر از ایده های موجود ارائه می کنند.


دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد نیز
اظهار داشت: دانشگاه فردوسی مشهد در برنامه‌های
راهبردی خود ایجاد دانشگاه نسل سه یا دانشگاه کارآفرین را تعریف کرده است که  این دانشگاه به منظور ایجاد
دانشگاه نسل سه  مراکز رشد علوم انسانی را به طور مستقل راه‌اندازی کرده و از
این نظر دومین دانشگاه در کشور محسوب می گردد. 


مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه افزود: اکنون در این دو
مرکز25 شرکت دانش بنیان و 100 شرکت فعال مشغول به کار می‌باشند
.


در ادامه این نشست مسئولان برگزاری جشنواره کارآفرینی ساینس تک پلاس به
توضیحاتی در خصوص این استارت آپ پرداختند. استارت آپ چند ملیتی ساینس تک پلاس در
قالب دو جشنواره و یک گردهمایی در سال جاری مقارن با مشهد 2017 در دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار خواهد شد. بخش های این جشنواره عبارتند از:


جشنواره کودکان و نوجوانان کارآفرین در تاریخ های 12 الی 13 آذر 1396


جشنواره بانوان کارآفرین در تاریخ 15 آذر 1396


و گردهمایی کارآفرینان بین المللی کشورهای اسلامی عضو اکو در تاریخ های 16
و 17 آذر 1396


این جشنواره ها و گردهمایی در مجموع به مدت 5 روز با همکاری دانشگاه فردوسی
مشهد، پارک علم و فناوری خراسان رضوی و شرکت دانش بنیان ایده پروران مشرق غزال
برگزار خواهد شد..


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار