ارسال شده در تاریخ :

ژان میشل فرودون سردبیر سابق کایه دو
سینما و منتقد بزرگ سینمای فرانسه و موج نو بعدازظهر چهارشنبه اول دیماه 95 به
دعوت میز حوزه فرانسه زبان دانشگاه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی حضور یافت و
در مورد سینمای فرانسه و ایران برای علاقمندان به سخنرانی پرداخت. لازم به ذکر است
این سخنرانی با مشارکت دانشجویان کانون کتاب و اندیشه و کانون فیلم و عکس دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار گردید.

آخرین اخبار