ارسال شده در تاریخ :

روز
پنجشنبه 12 مرداد 1396 مهندس هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به همراه هیاتی متشکل از کارشناسان این شرکت با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
و مدیران پژوهشی همچنین تعدادی از اساتید گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
دیدار کردند. این نشست با موضوع بررسی ابعاد تخصصی همکاری در زمینه صنابع نفت و
گاز صورت گرفت.


دکتر
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست ضمن خیر مقدم به مدیر اکتشاف شرکت ملی
نفت ایران و هیات همراه و تبریک دهه کرامت
و میلاد با برکت حضرت امام رضا(ع) با
اشاره به سوابق همکاری های دانشگاه فردوسی مشهد با وزارت نفت، اظهار داشت: ما تمامی
ساز و کارهای لازم برای این گونه همکاری ها را در دانشگاه فردوسی مشهد فراهم نموده
ایم. وی مزیت دانشگاه فردوسی مشهد را نسبت به دانشگاه های صنعتی، جامع بودن آن
دانست و افزود به عنوان یک دانشگاه جامع می توانیم از ظرفیتهای مختلفی برای همکاری
در پروژه های وزارت نفت استفاده نماییم.


وی
رویکرد دانشگاه فردوسی مشهد را هم افزایی و همگرایی با دانشگاه های دیگر در اجرای
مامورتهایشان ذکر کرد. دکتر کافی جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد را از نظر شتاب رشد
کیفی علمی و دیپلماسی علمی ممتاز دانست. دکتر کافی افزود:  در بعد دیپلماسی علمی خصوصا
در رشته مهندسی نفت تفاهم نامه هایی با دانشگاه های عراق داشته ایم.


مهندس
هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نیز در این نشست ، با بیان پیشینه خوب
همکاری اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های آموزشی و پژوهشی با شرکت ملی نفت
ایران به تاکید وزارت نفت بر ممزوج شدن پروژه های این وزارتخانه با تخصص اساتید
دانشگاه ها اشاره نمود. وی خواسته وزارت نفت را مشارکت دانشگاه ها در توسعه فناوری
دانست.


مهندس
هندی با اشاره به ظرفیت های دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت این دانشگاه می تواند
قطعا در طرح های وزارت نفت ورود پیدا کند. وی بهینه سازی تصاویر زیرسطحی با
استفاده از داده های زمین  شناختی را از جمله طرح هایی دانست که به موجب آن رشته های
مختلف علمی از جمله فیزیک، ریاضیات، کامپیوتر و زمین شناسی را شامل خواهد شد. وی
در ادامه ابراز امیدواری کرد که با وجود چهره های درخشانی در دانشگاه فردوسی مشهد
این دانشگاه میتواند چراغ راه ما در این مسیر باشد.


در
ادمه این نشست دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد نیز به بیان
تمهیدات دانشگاه فردوسی مشهد برای تحقق نظام فناوری و نوآوری در دانشگاه پرداخته و
برنامه های دانشگاه را در راستای آن بیان نمود. وی از جمله اقدامات جدی دانشگاه در
حوزه نفت قردادهای بین المللی در حوزه نفت و گاز و جذب هیات علمی در این حوزه
عنوان کرد.


این جلسه با معرفی گروه ها و اساتید دانشگاه فردوسی مشهد فعال در حوزه
نفت و گاز و بیان مباحث فنی و تخصصی ادامه پیدا کرد .


لازم به ذکر است این هیات پس از برگزاری نشست  در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد،  از مراکز پژوهشی و دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد بازدید نمود.


800367


800370


800369


800368


800371


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار