ارسال شده در تاریخ :

نشست تخصصی ستاد فرهنگی و اجتماعی ساماندهی آسیب های
اجتماعی به ریاست دکتر حسینی
معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی
استانداری خراسان رضوی و رئیس ستاد فرهنگی و اجتماعی آسیب های اجتماعی
، و با حضور دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد و اعضای ستاد، روز سه شنبه  30 آبان 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد.


جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی آسیب های اجتماعی با محوریت:
بررسی و ارائه گزارش از روند اجرایی طرح تقسیم کارملی در حوزه آسیب های اجتماعی،
ارائه گزارش تیم های پژوهشی و ارزیابی در خصوص نحوه عملکرد دانشگاه فردوسی مشهد در تقسیم
کار ملی و ارائه راهکار برای ساماندهی کودکان خیابانی و کار پیگیری شد و هریک از
مسئولین و مدیران فرهنگی و اجتماعی به بیان مشکلات و معضلات اجتماعی و ارائه
راهکار های علمی و عملی و همچنین فعالیت های صورت گرفته در حوزه فعالیت های خود
نکاتی را بیان داشتند.


دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ستاد فرهنگی و اجتماعی
ساماندهی آسیب های اجتماعی را سرآمد دیگر ستادهای اجتماعی موجود در استان و کشور
دانستند و اذعان کردند که این ستاد باید الگویی برای سایر ستادهای استان و حتی
کشور باشد.


وی با بیان اینکه اعضای این ستاد همگی از متخصصین حوزه آسیب
های اجتماعی می باشند، بیان داشتند که با توجه به فعالیت هایی که از این ستاد در
عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی در سطح دانشگاه و استان مشاهده شده است، می توان
این ستاد را الگوی مناسب و کارآمد برای سایر ستادهای اجرایی استان و کشور دانست.


دکتر سید جواد حسینی معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی
استانداری خراسان رضوی و رئیس ستاد فرهنگی و اجتماعی آسیب های اجتماعی با بیان این
که رویکرد اصلی این ستاد نحوه و کارکرد واحدهای مختلف در کنترل آسیب های اجتماعی است
از فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه های فرهنگی و اجتماعی با
محوریت کاهش آسیب های اجتماعی ابراز خرسندی کرد.


وی نکات مثبت فعالیت های صورت پذیرفته در دانشگاه فردوسی
مشهد را رویکرد های مشاوره ای و تخصصی آسیب شناسی عنوان کرد و فعالیت های صورت
پذیرفته در مراکز مشاوره و نهاد مقام معظم رهبری و معاونت فرهنگی و اجتماعی
دانشگاه و سایر نهاد های و مراکز فرهنگی و اجتماعی دانشگاه من جمله برگزاری کلاسها
و کارگاه های مهارت آموزی برای داشنجویان و اساتید و سایر اقشار جامعه و طرح های
را بسیار مناسب و در خور دانشگاه عنوان نمودند.


رئیس ستاد فرهنگی و اجتماعی آسیب های اجتماعی استان دو معضل
اصلی موجود در دانشگاه ها را رشد تفکر همگرایی و عدم کاربردی بودن علوم دانشگاهی
برای دانش آموخته گان عنوان نمود و خواهان تدوین نظام نامه تعامل دانشگاه با دستگاه
های دولتی شد. وی همچنین انجمن های علمی
دانشگاه ها را یکی فرصت های بی بدیل در تسهیل گری آسیب های اجتماعی عنوان کردند و
ضمن توجه بیشتر به این انجمن ها و تقویت آنها از مراکز آموزشی و پژوهشی خواستند تا
افراد نخبه و متخصص در حوزه های مختلف را به کارگروه های اجرایی معرفی نمایند.


دکتر حسینی گفت دانشگاه ها را هم به عنوان مرجع و هم به
عنوان کاهنده آسیب های اجتماعی باید جدی بگیریم تا بتوانیم نقش نوآورانه و مؤثر را در کنترل آسیب های اجتماعی با ظرفیت های دانشگا ها اجرایی کنیم.


در این جلسه همچنین دکتر کرمانی عضو هیئت علمی گروه جامعه
شناسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان چالش
های موجود در مواجه با آسیب های اجتماعی، راهکارهایی را برای محوریت بخشی و
سازماندهی امر تربیت و تسهیل گری اجتماعی عنوان کردند.


همچنین دکتر طبیبی مسئول مرکز مشاوره دانشگاه و حجه الاسلام
صالحی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاه و دکتر معتمدی مدیر فرهنگی و فعالیت های فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد
ضمن گزارشی از فعالیت های صورت گرفته به بیان طرح ها و راهکارهای اجرایی خود در
حوزه کاهش آسیب های اجتماعی پرداختند.


خبرنگار : الهی نژاد


800981


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار