ارسال شده در تاریخ :

با
تلاش قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست انجمن شعر و خرد با عنوان (انسان
در آیینه آثار بهرام بیضایی) با حضور دکتر ابوالقاسم قوام، مدیر گروه زبان و ادبیات
فارسی دانشگاه فردوسی مشهد و سخنرانی دکتر محمد نجاری، نویسنده و کارگردان و سهند خیرآبادی
در روز چهارشنبه، ششم دی‌ماه ۱۳۹۶ در تالار شریعتی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی و
برگزار شد.


در ابتدای
این جلسه، دکتر نجاری پس از اشاره به تاریخچه نمایشنامه‌نویسی در ایران، به توضیح درباره
ویژگی‌های نمایشنامه‌های بیضایی پرداخت.


وی توجه
بیضایی به سنت‌های ایرانی همچون تعزیه، بیان نمادین در نمایشنامه‌ها، نگاه فلسفی به
تاریخ و تلخ انگاری او از تاریخ، نقش زن و پرداختن به هویت را از مهم‌ترین ویژگی‌های
آثار بیضایی معرفی کرد.


وی با
توضیح درباره برخی از نمایشنامه‌های بیضایی، نمود این ویژگی‌ها را برای مخاطبان بازگو
کرد.


ادامه
این جلسه به سخنان سهند خیرآبادی درباره آثار بیضایی اختصاص داشت.


وی آثار
بیضایی را نیز قابل نقد دانست و اینکه باید با نگاهی منتقدانه به این آثار نگاه کرد
و نقص‌های آن را نیز برشمرد.


خیرآبادی
در ادامه، درباره ساختار نمایشنامه مرگ یزدگرد بهرام بیضایی و نمادهای نهفته در آن
اشاره کرد و درباره هرکدام از این نمادها به‌طور کامل توضیح داد.


وی که
نویسنده نمایشنامه موزیکال پیانیستولوژی، یکی از نمایشنامه‌های در حال اجرا در مشهد
نیز هست، در پایان سخنان خود به پرسش‌های مخاطبان درباره این نمایشنامه پاسخ داد.

آخرین اخبار