ارسال شده در تاریخ :

به
گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد نشست تعدادی از اعضای کمیسیون
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دانشگاهیان در روز چهارشنبه 14 تیرماه 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.


این
خبر تکمیل خواهد شد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار