ارسال شده در تاریخ :

نخستین همایش دانشجویی"چالشها و فرصتها"در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 اسفند ماه در
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این همایش با هدف آشنایی
هرچه بیشتر مدیران دانشکدۀ مهندسی با نظرات دانشجویان و استفاده از پیشنهادهای آنها
در بهبود ساز و کار ادارۀ دانشکده برنامه‌ریزی شده است.


در افتتاحیه این همایش دکتر هاشمی معاون آموزشی و تحصیلات
تکمیلی دانشگاه، دکتر آهنچیان مدیر دفتر برنامه‌ریزی وتوسعه آموزشی دانشگاه ، هیات
رئیسه دانشکده مهندسی باتفاق اعضای هیات علمی دانشکده و داوران و جمع کثیری از
دانشجویان حضور داشتند.


در روز اول 8 مقاله و در روز دوم 7 مقاله بصورت شفاهی در
آمفی تئاتر ابوریحان بیرونی ارائه شد.


براساس گزارش دبیر این همایش، محورهای: کیفیت آموزش، پژوهش و
ساختار اداری و محیط فیزیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.


دکتر افشار فرد گفت: تعداد مقالات پذیرفته شده که در آن فرمت
و ضوابط همایش رعایت شده 31 عدد میباشد که 16 درصد آنها حاصل کار دانشجویان تحصیلات
تکمیلی و 81 درصد توسط دانشجویان کارشناسی و 3 درصد توسط کارمندان دانشکدۀ مهندسی ارسال
شده است.


دبیر این همایش اظهار داشت: دانشجویان گروههای مهندسی ، متالورژی،
مکانیک وبرق بیشترین تعداد مقالات را به همایش ارسال نموده اند که 45 درصد به
مقالات آموزشی، 6 درصد پژوهشی، 16 درصد مقالات به محیط دانشکده و ساختار اداری و
33 درصد به سایر موضوعات پرداخته شده است.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsi

آخرین اخبار