ارسال شده در تاریخ :

اولین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد در روز پنج شنبه ١٩ بهمن ماه 1396 در تالار اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، از اواخر سال ٩٤ با حمایت های هیئات رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد تلاش برای تشکیل انجمن دانش آموختگان شروع شد و با پیگیری های مستمر از وزارت علومف تحقیقات و فناوری در تاریخ ٢٠ اسفند ماه ٩٥ موفق به اخذ مجوز برگزاری مجمع و تشکیل انجمن شد. در این راستا با حمایت اساتید پیشکوست دانشگاه فردوسی مشهد تلاش جهت تشکیل هیات موسس آغاز گردید.

افشین اسماعیل پور از دانش آموختگان این دانشگاه و مسئول پیگیری برگزاری مجمع بیان داشت: خوشبختانه در طول این مدت چهره های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی، کارآفرین و ... زیادی را شناسایی و با آنها مذاکره های فراوان در خصوص حضور در هیات موسس انجام شد که تلاش می کنیم اولین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد را در تاریخ ١٩ بهمن برگزار کنیم .

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار