ارسال شده در تاریخ :

نخستین جشنواره ملی علمی - فرهنگی آب و زندگی در
اسفند ماه سال جاری به همت انجمن علمی گروه
علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد زیر نظر اتاق فکر استان خراسان رضوی طی یک هفته
از تاریخ 10 اسفند ماه الی 16 اسفند ماه برگزار خواهد گردید.


این جشنواره به صورت سلسله برنامه ها و با حضور
مسئولین کشوری و استانی و نیز هنرمندان بنام کشور به شرح ذیل برگزار می شود:


مراسم افتتاحیه : سه شنبه 10 اسفند 95 از ساعت
16:00 الی 21:00


نشست تدبیر تامین آب استان خراسان رضوی: چهارشنبه
11 اسفند 95 از ساعت 10:00 الی 12:00


همایش آب، فرهنگ و رسانه: شنبه 14 اسفند 95 از ساعت
16:00 الی 21:00


همایش فرزندان امروز، ناجیان فردا: یکشنبه 15 اسفند
95 از ساعت 10:00 الی 12:00


مراسم اختتامیه: دوشنبه 16 اسفند 95 از ساعت
16:00 الی 21:00


eftetahie_ba__ashna


farzand


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


.


.


آخرین اخبار