ارسال شده در تاریخ :


نخستین
جشنواره
ملی علمی - فرهنگی آب و زندگی به همت انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه
فردوسی مشهد زیر نظر اتاق فکر استان خراسان رضوی در روز سه شنبه 10 اسفند ماه 95
در تالار ابو نصر هروی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


سخنرانان
مراسم افتتاحیه این جشنواره دکتر ناصر شاهنوشی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد، دکتر عیسی کلانتری مشاور معاون اول رئیس جمهوردر امور اب و کشاورزی و
محیط زیست، دکتر سرزعیم مشاور اقتصادی مرکز
بررسی های استراتزیک ریاست جمهوری همچنین مهندس علیرضا پرستار مدیر کل امور آب و خاک
وزارت جهاد کشاورزی بودند که در سخنان خود به اهمیت آب در لحظه به لحظه زندگی و با
توجه به وضعیت کنونی بحران آب باید هرچه سریعتر اقدام به پیاده سازی تدابیر ارائه
شده اشاره نمودند.


همچنین
با اشاره به راه هایی که میتوان عموم مردم را به سمت مصرف صحیح آب هدایت کرد به
این مطلب اشاره نمودند که ایجاد فرهنگ سازی مناسب است و
طبق
قانون تصویب شده ششم توسعه ، طی این برنامه میزان برداشت از آبهای تجدیدشونده به
١٢٤٪‏ میرسد.


لازم
به ذکر است پس از سخنرانی میهمانان جلسه پرسش و پاسخ با عنوان شعار آب و مشاغل
برگزار شد.


نخستین
جشنواره
ملی علمی - فرهنگی آب و زندگی شامل چند همایش علمی می باشد که در روزهای چهارشنبه 11
اسفند 95 ، شنبه 14 اسفند 95 ، یکشنبه 15 اسفند 95 به ترتیب زیر برگزار می شود:


نشست
تدبیر تامین آب استان خراسان رضوی: چهارشنبه 11 اسفند 95 از ساعت 10:00 الی 12:00


همایش آب،
فرهنگ و رسانه: شنبه 14 اسفند 95 از ساعت 16:00 الی 21:00


همایش
فرزندان امروز، ناجیان فردا: یکشنبه 15 اسفند 95 از ساعت 10:00 الی 12:00


گفتنی
است مراسم اختتامیه نخستین
جشنواره ملی علمی - فرهنگی آب و زندگی در روز
دوشنبه 16 اسفند 95 از ساعت 16:00 الی 21:00 در تالار ابونصر هروی دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

این خبر تکمیل خواهد شدab.270


ab.265


ab.255


ab.260ab.275_1ab.275


.


آخرین اخبار