ارسال شده در تاریخ :

نشست
خبری شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری استان خراسان رضوی، در خصوص
نخستین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه های استان خراسان رضوی، روز سه شنبه، 6 بهمن
در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
داوریار، رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، عضو هیأت رئیسه و رئیس کارگروه
فرهنگی و اجتماعی شبکه دانشگاه ها با بیان اینکه امنیت امروز دانشگاه ها مدیون فداکاری
شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی می باشد، گفت: اولین جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه های
استان به مناسبت دهه فجر و با مشارکت 17 دانشگاه برگزار می شود.


وی
با اشاره به تاثیرگذاری مباحث فرهنگی و ورزشی در کنار مباحث علمی اظهار کرد: این
جشنواره در راستای هم افزایی دانشگاه های استان و تعامل بیشتر انجام خواهد شد.


در
ادامه دکتر طاهری،رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت ورزش
های دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به هوشمندی استاندار خراسان رضوی برای تشکیل
شبکه دانشگاه های استان خراسان رضوی گفت: ظرفیت و توانمندی زیادی بین دانشگاه های
استان وجود دارد که با تعامل و همکاری می تواند افزایش یابد.


وی
با بیان اینکه جشنواره فرهنگی ورزشی شبکه دانشگاه های استان در چند روز آینده آغاز
خواهد شد، اظهار کرد: تامین سلامت، نشاط و ارتقای توانمندی دانشجویان، تحکیم دوستی
بین دانشجویان، تجلی قابلیت ها و افزایش روحیه خودباوری از اهداف این جشنواره می
باشد.


دکتر
طاهری تحقق سیاست ها و اهداف ورزش همگانی کشور را از دیگر اهداف این جشنواره دانست
و خاطرنشان کرد: نشاط و سلامتی دانشجویان و در نگاه کلی تر دانشگاهیان، در اولویت
برنامه های این جشنواره قرار دارد.


وی
در خصوص جزییات این جشنواره گفت: جشنواره فرهنگی ورزشی دانشگاه های استان خراسان
رضوی در 5 شته والیبال، تکواندو، شنا، تنیس روی میز و کوهپیمایی و در دو بخش
خواهران و برادران برگزار خواهد شد.


رئیس
هیأت ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به اعلام آمادگی 760 دانشجوی دختر و
780 دانشجوی پسر برای شرکت در این جشنواره یادآور شد: هدف در هیأت های ورزش
دانشگاهی، ورزش در سه بخش دانشجو، کارمند و اعضای هیأت علمی می باشد که با توجه به
محدودیت زمانی در سال جاری تنها در بخش دانشجویان برگزار خواهد شد.


وی
با بیان اینکه برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در بین دانشگاه های استان ابتکار
خراسان رضوی بوده است، اظهار کرد: در صورت برگزاری این جشنواره در استان های دیگر،
این جشنواره قابلیت برگزاری در بین دانشگاه های کشور را نیز خواهد داشت.


دکتر
طاهری با بیان اینکه این جشنواره با مشارکت همه دانشگاه های استان برگزار خواهد
شد، گفت: میزبانی مسابقات براساس زیرساخت های ورزشی، به دانشگاه ها واگذار شده است.


وی
ادامه داد: میزبانی مسابقات تکواندوی خواهران و برادران، والیبال خواهران و شنای
برادران به دانشگاه فردوسی مشهد سپرده است و دانشگاه های آزاد و علوم پزشکی مشهد
نیز میزبانی بقیه را به عهده گرفته اند.


دکتر
طاهری همچنین از برگزاری برنامه کوهپیمایی خواهران در 12 بهمن و برادران در 21
بهمن خبر داد و ابراز امیدواری کرد ورزش های همگانی بتواند جایگاه خود را در بین
اقشار مردم به دست آورد.


لازم
به ذکر است جشنواره فرهنگی و ورزشی شبکه جامع دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری
استان خراسان رضوی از 8 لغایت 21 بهمن در دانشگاه های مختلف استان برگزار خواهد
شد.


17060

آخرین اخبار