ارسال شده در تاریخ :

همزمان با برگزاری دومین
مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک کشور با حضور بیش از
۵۵ نفر از دبیران انجمن های علمی دانشجویی
دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه فردوسی
مشهد، انتخابات دومین دوره مجمع عمومی
اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک کشور نیز برگزار شد. که نتایج
نهایی این انتخابات به شرح زیر اعلام گردید:


اعضای شورای مرکزی:


امیر حجتی : دانشگاه
فردوسی مشهد (دبیر اتحادیه)، یاسین صالحی
اسکندری : دانشگاه شهر کرد (نایب دبیر اتحادیه)، سعید وحدانی دانشگاه بیرجند (عضو شورای مرکزی)، محمد امین عیسی زاده دانشگاه علوم و فنون
مازندران (عضو شورای مرکزی)، امین کلانی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (عضو شورای مرکزی)، محمد مهدی دشتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی (عضو شورای مرکزی)، مجتبی شمس سولاری دانشگاه شهید جمران اهواز
(عضو شورای مرکزی)، کاوه چراغی دانشگاه
رازی کرمانشاه (عضو علی البدل اول)، حسین
هادی : دانشگاه محقق اردبیلی (عضو علی البدل دوم)


بازرسان : نیما
مجری سازان طوسی : دانشگاه فردوسی مشهد (بازرس اصلی)، حسین ترک زاده : دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
(بازرس علی البدل)


لازم به ذکر است دومین
مجمع عمومی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی مکانیک در تاریخ
۱۲ الی ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۶ با حضور بیش از ۵۵ نفر از دبیران انجمن های علمی دانشجویی
دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد
.


در این نشست
موضوعاتی از قبیل بررسی و اصلاح اساسنامه اتحادیه، انتخاب اعضای شورای مرکزی و
بازرسان و ارائه گزارش فعالیت های سال قبل اتحادیه در دستور کار قرار گرفت
.


شایان ذکر است همچنین در
کنار این مجمع کارگاه های توان افزایی دبیران و نیز بازدید از هسته های پژوهشی و
عملی انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد مانند کارگاه ساخت خودروی
فرمول دانشجویی برگزار گردید تا دانشجویان و دبیران انجمن های علمی با دستاورد ها
و تجارب انجمن های علمی مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد آشنا شوند
.


خبرنگار : مهین شهابی


96.4.2.mekaneek


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار