ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمدباقر حبیبی نجفی عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد برتر و برگزیده دهمین جشنواره علوم و صناع غذائی معرفی و از ایشان تقدیر شد.

دهمین جشنواره علوم و صنایع غذایی (جایزه علمی دکتر هدایت) و هشتمین جشنواره شهاب( R&D های برتر صنعت غذا) شامگاه چهارشنبه  18 بهمن 1396 با هدف معرفی و تجلیل از پیشگامان عرصه تحقیق و توسعه در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و از سوی انجمن علوم و صنایع غذائی ایران برگزار شد.

در این آئین که با حضور جمعی از مدیران، متخصصان و پیشکسوتان بخش های مختلف صنایع غذایی کشور همراه بود، در بخش معرفی اساتید برتر صنعت غذا در کشورنیز با اهداء تندیس جشنواره علوم و صنایع غذایی ایران (جایزه علمی دکتر حبیب ا... هدایت)  و لوح تقدیر از دکتر محمدباقر حبیبی نجفی استاد گروه آموزشی علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و چند تن دیگراز اساتید برتر تجلیل بعمل آمد .

لازم به ذکر است جشنواره علوم صنایع غذایی ایران و همایش R&D های برتر در صنعت غذا بیش از 10 سال است که به پاس خدمات مرحوم دکتر حبیب الله هدایت و شادروان دکتر شهاب واعظ زاده در ترویج علوم و صنایع غذایی برگزار می شود که دکتر محمدباقر حبیبی نجفی عضو هیئت گروه آموزشی علوم و صنایع غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان استاد برتر و برگزیده دهمین جشنواره علوم و صناع غذائی معرفی و از ایشان تقدیر شد .

habebi

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار