ارسال شده در تاریخ :

رییس
دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا اظهار
نمود: این دانشگاه کاملا آمادگی پذیرش
دانشجویان خراسانی و غیرخراسانی شاغل به تحصیل که در دانشگاه‌های آمریکا دچار مشکل
شده‌اند، را دارد.دکتر
محمدکافی در ادامه با اشاره موضع‌گیری‌های اخیر ترامپ، رییس جمهور آمریکا مبنی بر
ایجاد محدودیت برای ورود شهروندان ایرانی به خاک این کشور، اظهار کرد: قانون منع
ورود ایرانیان به آمریکا به لحاظ علمی، هیچ گونه مانعی برای پیشرفت علمی ایران
ندارد.رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه
برنامه‌ریزی در کشور ما به‌ گونه‌ای بوده که از گذشته نیازی به روابط با آمریکا
نداشتیم، افزود: اکنون وضعیت دانشگاه‌های ایران طوری است که با ترافیک متقاضی
ارتباطات علمی از جانب کشورهای اروپا و سایر کشورهای جهان روبرو است؛ لذا ما هیچ
کمبودی احساس نمی‌کنیم از اینکه کشوری ورود مردم ما را محدود می‌کند، نگران
باشیم.وی
با بیان اینکه قانون لغو ورود ایرانیان به آمریکا در وهله اول موجب محرومیت این
کشور از ظرفیت‌های سایر ملت‌ها خواهد شد، ادامه داد: قطعا ملت ایران از این تصمیم
ضرر  نخواهد کرد، بلکه آمریکا ضربه اصلی را خواهد دید؛ زیرا بهترین جوانان ما
برای تحصیل و اشتغال به آمریکا سفر می‌کردند.دکتر
محمد کافی عنوان کرد: مسلما از این پس سیاست خود را نسبت به برخی از دانشجویان
دانشگاه فردوسی مشهد که دوره 6 ماهه خود را در دانشگاه‌های آمریکا می‌گذرانند،
تغییر خواهیم داد؛ ولی مادامی‌که این دانشجویان در آمریکا باشند، مشکلی نخواهند
داشت.رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در پایان گفتگوی خود خاطرنشان کرد: زمانی که فردی کم‌تجربه‌
نظیر ترامپ وارد عرصه کاری می‌شود که تخصص و تجربه کافی درآن را ندارد، تصمیمات
پرهزینه‌ای می‌گیرد که ممکن است نه‌ تنها برای ملت خود، بلکه برای سایر کشورها
دردسر ساز باشد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار