ارسال شده در تاریخ :

کتاب «مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی» تألیف پیتر وات جونز و پیتر اسمیت، ترجمه دکتر محمدامینی عضو هیئت‌علمی گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر ابوالقاسم بزرگ نیا استاد گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد، در تابستان 1396 در 264 صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

مسائل ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته است:

نویسندگان این کتاب با توجه به اهمیت و کاربرد فرایندهای تصادفی در سایر علوم کاربردی مانند آمار، تحقیق در عملیات، مهندسی، اقتصاد، پزشکی و زیست‌شناسی، کتابی را به رشته تحریر درآوردند که علاوه بر دانشجویان علوم ریاضی، برای دانشجویان رشته‌های یادشده نیز مفید باشد.

ویژگی‌های برجسته این کتاب عبارت‌اند از: تشریح فرایندهای تصادفی گسسته از طریق مسئله شکست بازیکن و انواع دیگر آن؛ پوشش فرایندهای تصادفی پیوسته مانند فرایند پواسون و مدل‌های کلی جمعیت؛ توصیف کاربردهای احتمالی برای مدل‌سازی مسائل مهندسی؛ پزشکی و زیست‌شناسی؛ استفاده از نرم‌افزارهای Mathematica و R برای حل مثال‌های نظری و کاربردی و رسم نمودارهای موردنیاز.

تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر:

book.farayand

آخرین اخبار