ارسال شده در تاریخ :

کتاب
«معادلات دیفرانسیل و کاربرد آن‌ها» تألیف دکتر اصغر کرایه‌چیان، استاد ریاضی کاربردی
دانشگاه فردوسی مشهد در بهار 1396 در 372 صفحه و چاپ بیست ونهم و با قطع وزیری
توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.


مسائل
ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته است:


باوجوداینکه
کتاب‌های متعددی در مبحث معادلات دیفرانسیل به فارسی ترجمه و منتشرشده است، ولی همواره
احساس می‌شد که هیچ‌کدام از این کتاب‌ها با برنامه‌ی درسی مصوب این درس کاملاً مطابقت
ندارد. به همین جهت تصمیم گرفته شد که با تکیه به تجربه‌ی چندین ساله در تدریس معادلات
دیفرانسیل رشته‌های ریاضی، مهندسی و سایر رشته‌های علوم، کتابی فراهم آورده شود تا
نیازهای دانشجوی ایرانی را بهتر برآورده سازد. کتاب حاضر در حقیقت حاصل تلاش چندساله
تدریس در مبحث معادلات دیفرانسیل و گسترش آن در جهت پوشاندن نیازهای دانشجویان است.


تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر:


book.m.d


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار