ارسال شده در تاریخ :

کتاب
«فرا تحلیل (مبانی و کاربردها)» تألیف دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی عضو هیئت‌علمی گروه
علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، در بهار 1396 در 160 صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات
دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.


مسائل
ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته است:


فرا
تحلیل روشی است برای ترکیب و مقایسه مطالعات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف علمی ازجمله
علوم اجتماعی، علوم رفتاری، علوم پزشکی، علوم زیست‌محیطی و علوم کشاورزی که در کتاب
حاضر موردبررسی قرارگرفته است. در این کتاب مبانی فرا تحلیل و نحوه انجام آن گام‌به‌گام
آموزش داده‌شده است.


محورهای
اصلی عبارت‌اند از:


_ نحوه
جستجو و انتخاب منابع مطالعاتی؛


_ مدل‌های
اندازه اثرات ثابت و تصادفی؛


_ محاسبه
ناهمگونی مطالعات؛


_ فرا
رگرسیون و محاسبه تعداد مطالعات گمشده.


به‌منظور
آشنایی مخاطبان با نرم‌افزارهای تخصصی فرا تحلیل، کاربرد نرم‌افزار جامع فرا تحلیل
(
CMA2) که یکی از روزآمدترین و جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین
نرم‌افزارها در این زمینه است، شرح داده‌شده است.


.تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگ‌تر


book.tahleel


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار