ارسال شده در تاریخ :

کتاب
«اتحلیل تاریخ رویداد کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی» تألیف دکتر محسن نوغانی دخت بهمنی عضو هیئت‌علمی گروه علوم
اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، در بهار 1396 در 124 صفحه و با قطع وزیری توسط
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.


مسائل
ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته است:


با عنایت
به اهمیت روزافزون عامل زمان در پژوهش‌های اجتماعی و لزوم معرفی روش‌های تحقیق مرتبط،
اثر حاضر ناظر به کاربرد روش تحلیل بقا به‌عنوان یکی از روش‌های زمان محور در علوم
اجتماعی است. هرگاه در تحلیل بقا، رویداد یا واقعه موردنظر، یک پدیده اجتماعی همچون
طلاق، ترک عضویت یا مردودشدن باشد، به‌عنوان تحلیـــــل تاریخچه رویداد شناخته می‌شود.


این روش در حوزه‌های مختلفی همچون خانواده، سازمان، سیاست شهری و آموزش ‌و پروش کاربرد
دارد. سنجش تابع بقا، میزان تأثیر عوامل مستقل و رسم نمودار بقا ازجمله مزیت‌های این
روش در مقایسه با سایر روش‌های رایج مقطعی است.


در کتاب حاضر سعی شده با مروری بر مبانی
نظری و آماری، ارائه مثال‌ و شواهد تجربی و همچنین کاربرد عملی نرم‌افزار
SPSS زمینه معرفی و به‌کارگیری این روش در عرصه تحقیقات علوم اجتماعی و سایر
حوزه‌های مرتبط فراهم آید.


تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر


book.t.t


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار