ارسال شده در تاریخ :

کتاب «بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی»
تألیف دکتر مریم مقدم متین، استاد گروه آموزشی زیست‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، در
بهار 1396 در 798 صفحه و با قطع وزیری توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد منتشر
شد.


مسائل ذیل در این کتاب موردبحث و بررسی قرارگرفته
است:


کتاب حاضر در قالب شانزده فصل، مجموعه‏ای از اطلاعات
هدفمند و طبقه‌بندی‌شده در مورد روش¬های تمایز انواع سلول‌های بنیادی به سلول‏های عملکردی
بافت¬های مختلف بدن است که توسط جمعی از پژوهشگران علوم سلولی و مولکولی به رشته تحریر
در آمده است. فصل اول حاوی اطلاعاتی در ارتباط با انواع سلول¬های بنیادی و ویژگی‏های
شاخص آن‏هاست و در بقیه فصل‌ها به توصیف روش‏های گوناگون القای تمایز انواع سلول-های
بنیادی به یک بافت خاص و روش‏های تأیید تمایز در سطح فنوتیپ و عملکرد، پرداخته‌شده
و شامل مقدمه، معرفی ساختار بافت موردنظر و تحقیقات و دستاوردهای آزمایشگاهی و بالینی
مربوطه است. در نگارش کتاب سعی بر این بوده که از تصاویر و جدول‏های برگرفته از جدیدترین
منابع و مقالات معتبر دنیا برای انتقال سریع مفاهیم استفاده شود.


نظر به اینکه امروزه کاربرد سلول¬های بنیادی در
پزشکی ترمیمی مورد استقبال بسیاری از پژوهشگران واقع‌شده، امید است کتاب حاضر بتواند
راهگشای پژوهش¬های پیشرو درزمینهٔ کاربرد این سلول¬ها در علوم پایه و پزشکی باشد.


 تصویر جلد کتاب در ابعاد بزرگتر


book.bonyadi


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار