ارسال شده در تاریخ :

حجت
الاسلام والمسلمین نصیری معاون سابق نهاد رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی از سوی رییس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به سمت رئیس نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد منصوب شد.


آیین
معارفه رئیس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در
روز یکشنبه نوزدهم دیماه ساعت ٩:٣٠ صبح در
محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد
اسلامی مشهد با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدیان رییس نهادنمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها برگزار می شود.


لازم
به ذکر است حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید
نصیری دارای تحصیلات دانشگاهی:


کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی ، کارشناسی علوم
قرآن وحدیث وفقه ، کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث وفقه ، کارشنایی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی ، دانشجوی روزانه
دکتری دانشگاه فردوسی و تحصیلات حوزوی: سطح
چهار حوزه میباشد .


و سوابق علمی ، فرهنگی و اجرایی وی نیز : امام جمعه
شهر فهرج (استان کرمان) ، مدیریت حوزه علمیه معصومیه فهرج ، ریاست دانشگاه پیام نور
فهرج، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ، ریاست
دانشگاه پیام نور کاشمر، معاونت دفتر نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد بوده است .


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار