ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد
صادر شد،
خانم دکتر فاطمه طباطبایی
یزدی
استادیار گروه آموزشی محیط زیست دانشکده
منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
با حفظ وظایف آموزشی
و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت
مسئول دفتر
دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد
در سمت خود ابقا شد.


در این حکم آمده است:


با توجه
به تجارب و شایستگی‌های سرکار به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به
عنوان مسئول دفتر دانشگاه سبز دانشگاه
فردوسی مشهد
ابقاء می‌شوید.
اجرای سیاست‌های سازگار با محیط زیست و مدیریت تغییر نگرش و رفتار در میان جامعه
دانشگاهی برای نهادینه نمودن تفکرات عالی زیست محیطی در مواجهه با فرصت‌ها و چالش‌‌های
جدید زیست محیطی از اهم امور محوله به سرکار است.


لازم به ذکر است دکتر فاطمه طبا طبایی یزدی، استادیار
گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، دانش آموخته
دکتری محیط زیست از دانشگاه گنت (
Ghent university) کشور بلژیک می باشد. فعالیت های علمی ایشان در حوزه توسعه
پایدار، حفاظت و مدیریت زیستگاه ها وتنوع زیستی، ارزش گذاری اقتصادی منابع طبیعی،
اکولوژی و تکامل می باشد.


ایشان سوابق اجرایی چون
مسئول پردیس زیست محیطی دانشگاه فردوسی مشهد (دانشگاه سبز) به مدت دوسال (95-1393)،
دبیر شورای راهبردی دانشگاه سبز (65-1394)، عضو شورای آموزش پژوهش و فناوری
اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی (95-1392)، عضو کارگروه بهینه سازی
فضای سبز و زیباسازی دانشگاه(95-1394)، عضو کارگروه بهینه سازی مصرف انرژی دانشگاه
(95-1394)، رابط مدیریت سبز و نماینده دانشگاه فردوسی مشهد در اداره کل محیط زیست
خراسان رضوی (از 1394) و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
زابل(82-1380)، را در کارنامه خود دارد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار