ارسال شده در تاریخ :

مرکز
مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد در بیست و هشتمین گردهمایی مسئولان
مراکز مشاوره که در تاریخ 15 و 16 اسفندماه برگزار گردید به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در بین دانشگاههای کشور
انتخاب شد.


بیست
و هشتمین گردهمایی مسئولان مراکز مشاوره با حضور دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر یعقوبی مدیرکل مشاوره
و سلامت سازمان امور دانشجویان ، دکتر صدیقی معاون وزیر و رییس سازمان امور
دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین مسئولان دفاتر مشاوره و سلامت دانشگاه های کشور
در تاریخ 15 و 16 اسفندماه  در تهران برگزار شد.


در
این گردهمایی مراکز مشاوره و سلامت وزارت علوم براساس ارزیابی عملکرد در سال 95در
سه سطح مراکز مشاوره ممتاز، نمونه و فعال امتیاز دهی شدند که بر اساس فرم‌ها و
گزارش های عملکرد دریافتی از این مراکز، عملکرد آن‌ها ارزیابی و امتیازدهی شد .


با
توجه به اینکه ارزیابی دانشگاه‌ها ملاک
اول جمعیت آن‌ها و ملاک دوم امتیازی است که به اصطلاح در نمره گذاری عملکرد مراکز
مشاوره به دست می‌آید، در سال جاری نیز از سه مرکز مشاوره برتر تقدیر به عمل آمد
که مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوری در بین دانشگاههای کشور
انتخاب شد.


600340


600341


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار