ارسال شده در تاریخ :

جلسه معارفه دانشجویان نوورود
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با حضور مسئولان این دانشکده در روز یکشنبه 16
مهر ماه 1396 در محل تالار دکتر رحیمی زاده
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در این جلسه معارفه که با تلاش حوزه معاونت آموزشی فرهنگی دانشکده و تشکل های
دانشجویی و انجمنهای علمی دانشکده علوم برگزار شد، دکتر مقیمی رئیس دانشکده علوم
ضمن خیر مقدم به دانشجویان نو ورود به
معرفی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد و
امکانات این دانشکده پرداخت.


دکتر اجتهادی معاون آموزشی فرهنگی دانشکده علوم نیز پس از خیر مقدم به دانشجویان به معرفی
اداره آموزش دانشکده علوم و کارشناسان این حوزه و خدماتی که این حوزه به دانشجویان
ارائه میشود اشاره نمود.


سپس حجت الا اسلام سید کاظم طباطبایی نماینده دفترنهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده علوم سخنانی ایراد نموده و در ادامه نمایندگان
مدیریت تربیت بدنی ، مرکز مشاوره و توانمند سازی دانشجویان همچنین مرکز اطلاع
رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به معرفی فعالیتهای خود پرداختند.


در پایان این مراسم نماینده انجمنهای علمی و تشکل
های اسلامی دانشجویی نیز فعالیتهای خود در
دانشگاه فردوسی مشهد را برای دانشجویان نو ورود معرفی کردند.


خبرنگار: تقی زاده


800719


800722


800721


800720


800723


800724


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار