ارسال شده در تاریخ :

مراسم غبارروبی مزار شهدا با هدف گرامی داشت یاد شهدای دفاع
مقدس و همچنین شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) از طرف کانون شاهد و ایثارگر دانشگاه
فردوسی در تاریخ 19اسفند ماه سال 1395برگزار گردید.


در این مراسم تعدادی از دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد
در قطعه مزار شهدا حضور یافتند و حاج علی آرام فرمانده گردان غواصان تیپ بیست و یک امام رضا
(ع) با سخنان خود درباره شهدای دفاع مقدس
و همچنین شهدای مدافع حرم و خاطرات جنگ، شور و گرمای بیشتری به این مراسم بخشیدند.


همچنین در پایان، حضار دقایقی را پای صحبت های مادر دلسوز یکی
از شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س)
نشستند.


پایان بخش این مراسم اقامه نماز ظهرو عصر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
فردوسی مشهد بود.


600382


600384


600380


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار