ارسال شده در تاریخ :

روز
شنبه 28 مرداد ماه 1396 طی مراسمی در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد از زحمات دکتر شاهنوشی تقدیر به عمل آمد.


در این مراسم که با حضور
هیات رئیسه دانشگاه، اساتید و دانشجویان دانشکده کشاورزی برگزار گردید دکترکافی
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تشکر از زحمات دکتر شاهنوشی اظهار داشت:  امروز
دانشگاه فردوسی مشهد هم بر اساس نظام های رتبه بندی ملی و هم بین المللی بشترین
شتاب علمی را دارد. این در حالی است که دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
بالاترین رتبه و بیشترین رشد علمی را در میان دانشکده های کشاورزی به خود اختصاص
داده است و این با همت و همکاری همکاران و اعضاء هیات علمی این دانشکده تحقق یافته
است. وی در خصوص جایگاه دانشکده کشاورزی گفت هم اکنون دانشگاه های بزرگ بین المللی
متقاضی همکاری با دانشکده کشاورزی می باشند و این افتخار بزرگی برای دانشگاه فردوسی
مشهد است.


دکتر
عاقل به عنوان استاد پیشکسوت دانشکده کشاورزی نیز طی سخنانی ضمن اشاره به اقدامات
روسای پیشین دانشکده، علاقمند نمودن دانشجویان را به رشته کشاورزی از مهمترین
اقدامات برشمرد.


در
این مراسم دکتر شاه نوشی نیز ضمن قدردانی از تلاشهای روسای پیشین دانشکده از
همراهی ها و همکاری های ریاست دانشگاه، هیات رئیسه و همکاران خود در دانشکده
کشاورزی قدردانی کرد.


پس
از آن دکتر نظامی با اشاره به وضعیت کشاورزی کشور در سالهای اخیر ، سهم  دانش
آموختگان رشته های کشاورزی را در آن قابل تامل دانست. وی چالش بزرگ کشاورزی امروز را
چالش کم آبی عنوان کرد. وی خاطر نشان ساخت یک درصد از جمعیت دنیا در ایران زندگی
می کنند درحالی که 4 دهم درصد از آب دنیا در ایران یافت می شود. وی از جمله مسائلی
را که می بایست دانشکده های کشاورزی به آنها پاسخ دهند مساله فرسایش خاک، تغییر
اقلیم و تقاضا برای غذای سالم عنوان کرد. وی بر کیفیت آموزش و پژوهش و همچنین
حمایت از شرکت های فناور استان تاکید کرد. در پایان رئیس جدید دانشکده کشاورزی از
اعضاء هیات علمی دانشکده خواست تا وی را برای تحقق ارتقاء دانشکده یاری نمایند.


مراسم
با سخنرانی پایانی حجه الاسلام صالحی رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و
اهدای لوح و هدایا به دکتر شاهنوشی رئیس سابق دانشکده کشاورزی پایان یافت.


800462


800463


800466


800467


800465


800464


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار