ارسال شده در تاریخ :

مراسم افتتاحیه سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
سراسر کشور در بخش دختران از ساعت 18 روز دوشنبه 28 تیرماه 1395 آغاز می شود.


در مراسم افتتاحیه ، سخنرانی و خیر مقدم رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد، سخنرانی استاندار خراسان رضوی ، خانم دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور
در امور زنان و خانواده ، دکتر پورکیانی مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات
و فناوری ، نمایش تازیانه بهرام از شاهنامه فردوسی ، حمل و اهتزاز پرچم، سلام باستانی، رژه
ورزشکاران، حمل و روشن شدن مشعل بازیهای سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
کشور از جمله برنامه هایی است که برای این رویداد مهم تدارک دیده شده است.

آخرین اخبار