ارسال شده در تاریخ :

مراسم
استقبال از دانشجویان نو ورود دانشکده ادبیات
و علوم انسانی سال تحصیلی 97-96 در روز سه‌شنبه
11 مهرماه 1396 از ساعت 10 صبح با حضور هیأت رئیسه، مدیران گروه‌های آموزشی و دانشجویان
در تالار فردوسی این دانشکده برگزار شد.


پس از
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و نماهنگ معرفی دانشکده
ادبیات و علوم انسانی ، دکتر رادمرد رئیس دانشکده ضمن خیرمقدم امکانات و توانایی
های دانشکده را برای دانشجویان نو ورود معرفی
نمود.


در ادامه
این مراسم سخنان معاونین دانشکده و مدیران
گروه‌های آموزشی به صورت تصویری پخش شد.


آمحمدخانی
رئیس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مطالعه قوانین
و مقررات آموزشی و رعایت دقیق مفاد آن و همچنین مطالعه دقیق تقویم آموزشی دانشگاه مطالبی
را بیان کرد و دکتر سجاسی مسئول فرهنگی دانشکده نیز در مورد انجمن‌ها و تشکلهای دانشکده
توضیحاتی ارائه نمود.


در انتها
نیز دانشجویان هر گروه برای شرکت در جلسه تخصصی گروه‌ها به مکانهای مشخص شده راهنمایی
شدند.


800685


800686


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار