ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر
گروه آموزشی مهندسی صنایع ابقا شد.


در قسمتی از این حکم آمده است:


ضروری است برنامه مدون آموزشی و
پژوهشی گروه را منطبق بر رویکردهای دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه با بهره‌گیری
از توان موجود در گروه در الویت کاری خود قرار دهید
. توفیق شما را از خداوند متعال خواستارم.

آخرین اخبار