ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد، دکتر علی احمدپور استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی خود ابقا شد.


در
این حکم آمده است:


به پیشنهاد
رئیس محترم دانشکده مهندسی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت
دو سال به عنوان  مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی این دانشکده ابقاء می شوید.


توفیق
شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم به ذکر است دکتر علی احمدپور استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که چاپ 3 کتاب تالیف و یک کتاب ترجمه
همچنین چاپ و ارائه بیش از 105 مقاله در نشریات معتبر خارجی و داخلی و شرکت
و ارائه مقاله در بیش از 130 کنفرانس
خارجی و داخلی و انجام بیش از 40 پروژه پژوهشی کاربردی صنعتی را در کارنمامه خود دارد.


لازم به ذکر است دکتر احمدپور ثبت 13 اختراع داخلی​ به شرح ذیل را نیز در
کارنامه خود دارد.


اختراع شماره 47920 با عنوان "ایجاد
پوشش مقاوم در برابر خراش بر روی رنگ خودرو با استفاده از فناوری نانو"،


اختراع شماره 47921 با عنوان "تولید پوشش های خودتمیزکننده ضد
تر شونده و ضد مه بر روی شیشه"،


اختراع شماره 53317 با عنوان "تولید جاذب صنعتی جدید جهت حذف
جمعی گازهای سمی صنعتی"،


اختراع شماره 56785 با عنوان "حسگر آشکارساز گاز متان"،


اختراع
شماره 71577 با عنوان "ساخت سولفات کلسیم به شکل گرانول به عنوان پیوند استخوانی برای
استفاده در ضایعات استخوانی"،


اختراع شماره 53343 با عنوان "فرآیند حذف یون جیوه از محلول
آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از مواد زائد کشاورزی"،


اختراع شماره 56324 با عنوان "حذف موثر جیوه از محلول آبی با
استفاده از کربن های فعال تولید شده از پوست سخت گردو"،


اختراع
شماره 68515 با عنوان " فرآیند تولید آلکیل بنزن خطی با استفاده از کاتالیزور جامد
هتروپلی اسید نوع پرایسلر به صورت نهش یافته بر پایه ی سیلیکا"،


اختراع
شماره 68630 با عنوان "طراحی سیستم ترکیبی جاذب ها جهت حذف موثر یون های کبالت،
استرانسیوم، کادمیوم و جیوه به دو روش حذف همزمان و تک مولفه ای"،


اختراع
شماره 74194 با عنوان "جاذب ترکیبی پوست سبز پسته و نانوذرات جهت حذف موثر کادمیوم"،


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار