ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد،
دکتر یعقوب مهارتی استادیار گروه آموزشی مدیریت دانشگاه
به مدت دو سال در سمت مدیر برنامه، بودجه
و نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد .


در
این حکم آمده است:


براساس
پیشنهاد معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه ضمن تشکر و تقدیر از
زحمات جناب عالی در زمان تصدی مسئولیت مدیریت برنامه و بودجه و با توجه به اصلاح
ساختار سازمانی دانشگاه و تغییر عنوان سمت مذکور از مدیریت برنامه و بودجه به
عنوان مدیریت برنامه، بودجه و نظارت راهبردی  به موجب این ابلاغ با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی
معاونت مذکور منصوب می شوید.


لازم
به ذکر براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه فردوسی مشهد که در تاریخ 12 خرداد ماه
1395 به تصویب هیئت امنای دانشگاه فردوسی رسید و پس از تایید وزیر علوم ، تحقیقات
و فناوری در تاریخ 29  آذر ماه 95 توسط دکتر باقری مشاور وزیر و رئیس مرکز
هیئت های امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت به دانشگاه فردوسی مشهد ارسال گردید،
مدیریت برنامه و بودجه معاونت طرح و برنامه
دانشگاه به مدیر برنامه، بودجه و نظارت راهبردی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع
دانشگاه فردوسی مشهد تغییر نام داد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار