ارسال شده در تاریخ :

آخرین کلاس مدرسه زمستانی یادگیری آماری ماشین در اردیبهشت ماه جاری در سالن شورای دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این مدرسه که توسط معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی به صورت مجازی در 7 جلسه 3 ساعتی برگزار شد، دکتر وحید پرتوی نیا از دانشگاه پلی تکنیک مونترال کانادا، دانش روز پیرامون رده بندی (classification) و خوشه بندی (clustering) را برای25 تن از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشکده های علوم ریاضی و مهندسی ارائه کرد.

کاربرد موضوعات طرح شده در این مدرسه را می توان در مباحث داده کاوی و علوم داده یافت.

آخرین اخبار