ارسال شده در تاریخ :

مسابقات
والیبال دانشجویان از سری مسابقات هفدهمین جشنواره درون دانشگاهی با حضور هشت تیم
برگزار و تیم دانشکده تربیت بدنی در این دوره از مسابقات به مقام قهرمانی دست
یافت.


این
مسابقات با حضور تیم های دانشکده کشاورزی، مهندسی، تربیت بدنی، علوم، علوم اداری و
اقتصاد و منابع طبیعی و محیط زیست و از 22 آذر لغایت 3 دی در دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


تیم
های دانشکده مهندسی و دانشکده کشاورزی نیز در این دوره از مسابقات به ترتیب به
مقام دوم و سوم دست یافتند.


سید
مجتبی حسینی، مجتبی بردوهی، مهدی دهقانی، رضا باقری، مهدی سرمد، جواد جباری، سجاد
ظفریان، امیر حیدری و مهران معتمدی اعضای تیم دانشکده تربیت بدنی را تشکیل می
دادند.


این
تیم به مربیگری محمد طاهرزاده و سرپرستی عباسعلی ترکمنی در این مسابقات شرکت
کردند.


لازم
به ذکر است از بین نفرات برتر این دوره از مسابقات اعضای تیم والیبال دانشگاه
فردوسی مشهد برای شرکت در مسابقات کشوری انتخاب می شوند.

آخرین اخبار