ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، بدنبال برگزاری
موفق سومین نشست شورای معاونین اداری و مالی موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در
تاریخ 4 خرداد ماه دکتر عسگریان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،
تحقیقات و فناوری طی نامه ای از دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر نمود.


لازم به ذکر است در سومین نشست شورای معاونین اداری و مالی
موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور دکتر عسگریان معاون اداری، مالی و مدیریت منابع،
دکتر رخشانی مهر مدیر کل نظارت بر طرح های عمرانی، دکتر میرزا بزرگ مدیر کل دفتر
برنامه بودجه و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد، دکتر باباخانی معاون اداری و مالی دانشگاه و معاونین اداری و مالی دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور حضور داشتند.. سومین نشست شورای معاونین اداری و مالی منطقه 9 آموزش عالی
کشوردر دانشگاه فردوسی مشهد – کلیک کنید


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

آخرین اخبار