ارسال شده در تاریخ :

بدنبال برگزاری
موفق سومین نشست هم اندیشی تخصصی دبیران
منتخب هیات های نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی در تاریخ 24 و 25 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش
عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی نامه ای از دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد تقدیر نمود.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد سومین نشست هم اندیشی دبیران منتخب هیات های استانی و
مسئولان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ
24 و 25 اردیبهشت ماه 96 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


در این نشست دو روزه مواردی از مشکلات و نقایص شیوه­ نامه، تشکیل و فعالیت­  هیات های نظارت و
ارزیابی استانی مصوب سال 87 بررسی شد و موضوعاتی در خصوص ساختار ترکیب دبیرخانه و
ترکیب هیأت، تضمین کیفیت و اعتبار بخشی موضوعاتی در زمینه شاخص­های نظارت و
ارزیابی، گفتمان و اجرای تضمین کیفیت، حوزه­های پژوهش در آموزش عالی و مشکلات آن،
نحوه تقدیر از هیأت­های نظارت و ارزیابی استانی، سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها
و مؤسسات آموزش عالی،  ارائه گزارش­های پایان سال و برگزاری کارگاه­ تصویب گردید که جهت اجرا برای مسئولان وزارت
علوم ، تحقیقات و فناوری  ارسال گردید.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار