ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان عزیز می توانند از تاریخ 21 فروردین  لغایت  31 فروردین ماه 1398 جهت درخواست سراهای دانشجویی به شرح ذیل اقدام نمایند:

1 - ورود به پورتال دانشجـویی و انتخاب گزینه امور دانشجویی از منوی اصلی و سپس انتخاب گزینه « امور سرا » از پیوندهای سمت راست صفحه .

2 - مطالعـه دقیق آیین نامه انضباطی سراهای دانشجویی و انتخاب گزینه قبول دارم جهت فعال شدن گزینه « درخواست سرا» ( لازم به توضیح است  تایید آیین نامه، شما را پایبند به رعایت کلیه مفاد آن در طی دوران تحصیل می نماید.)

3 - تـایید درخـواست توسط اداره رفاه مشـروط به پرداخـت نقدی اجاره‌ بهای سرا اعم از بدهی‌های معوقه‌ی سال‌های قبل و نیز اجاره‌ بهای نیمسـال جاری خواهد بود.

*درصورتی که سنوات (مدت مجاز سکونت در سرا) شما به پایان نرسیده باشد پیغام« قبلاَ درخواستی ثبت نشده است» ظاهر میشود که می‌توانید با انتخاب پیوند «درخواست سرا »، تقاضای خود را ثبت نمایید.

* مدت زمان بررسی درخواست شما حداکثر ٤٨ ساعت میباشد و سرا فقط به دانشجویانی که  روزانه غیربومی ، غیرشاغل و غیرسنواتـی هستنـد و اجـاره بهای نیمسال جاری و نیمسال‌های ما قبل آن را پرداخت کرده‌اند، تعلق می گیرد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت به اداره  رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.

*  اطلاعیه زمانبندی انتخاب گروه و انتخاب اتاق متعاقباً اعلام خواهد شد. (لذا لازم است دانشجویان از هم اکنون جهت تایین اعضای گروه مد نظر خود اقدام نمایند.)

* بدیهی است کلیه دانشجویان باید در تاریخ های مقرر نسبت به ثبت تقاضای خود  اقدام نمایند و آن دسته از دانشجویانی که به هردلیل موفق به ثبت تقاضای خود نشوند حق انتخاب اتاق  نداشته و این اداره هیچ مسوولیتی در این خصوص بر عهده نخواهد  داشت.

                                   اداره سراهای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار