ارسال شده در تاریخ :

ثبت نام وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی (روزانه) جهت شش ماهه پاییز و زمستان 1397 آغاز گردید

متقاضیان واجد شرایط می توانند از هم اکنون فرم های مربوطه ( فایل پیوست) را تکمیل کرده و پس از تایید مدیر گروه و معاونت آموزشی دانشکده، حداکثر تا تاریخ 31 مهرماه1397 به اداره رفاه دانشجویان تحویل نمایند .

با توجه به تاکید صندوق رفاه دانشجویان به فرم هایی که بعد مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و فرم ثبت نام روی فایل زیر کلیک کنید

vam.DR

 

 

 

آخرین اخبار