ارسال شده در تاریخ :

از کلیه دانشجویان دانشگاه که از مهرماه گذشته تا اول آبان‌ماه 1396، کتاب، رساله، پایان‌نامه و مقاله‌ای در حوزۀ فردوسی و شاهنامه نوشته
یا اثر هنری تولید کرده‌اند، درخواست می‌شود برای شرکت درمسابقۀ "جایزۀ ادبی
فردوسی" (قطب علمی فردوسی و شاهنامه_ بنیاد دانشگاهی فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد )، نسخه‌ای از اثر خود را حداکثر تا 24 آبان ماه به دفتر قطب علمی فردوسی و
شاهنامه ارسال دارند.


دفتر قطب علمی فردوسی و شاهنامه دانشگاه فردوسی مشهد


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار