ارسال شده در تاریخ :

بر اساس تصمیمات اتخاذشده توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف، قرار است به دانشجویان مناطق سیل‌زده تسهیلاتی از طرف صندوق مذکور اعطا گردد.

لذا خواهشمند است دانشجویان مناطق خسارت‌دیده در سیل اخیر با در دست داشتن نامه فرمانداری شهرستان به مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد آقای معقول مراجعه نمایند.

مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه فردوسی مشهد

آخرین اخبار