ارسال شده در تاریخ :

اداره
دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد در راستای حمایت پژوهشی از دانشجویان، طرح
حمایت پژوهشی از دانشجویان در قالب خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می کند.


پشتیبانی
پژوهشی در جهت تسهیل اجرای پایان نامه


برگزاری
دوره های پروپوزال نویسی، مقاله نویسی، جستجوی پیشرفته منابع علمی، ویراستاری علمی
و نگارشی


داوطلبان
محترم برای ثبت نام به اداره دانشجویان بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد مراجعه کنید
و یا با شماره 38802706 تماس بگیرید.


للطلاب
الکرام


فی سیاق
الدعم للبحوث الطلابیة، یسعد دائرة الطلاب الدولیة و بمساعدةٍ من شرکة " پژوهش
یار پویا" ، أن تقدم مشروعاً لدعم البحوث الطلابیة ، فی تقدیم خدماتٍ تعلیمة و
بحثیة و هی کالتالی :


دعم
البحوث فی سیاق التسهیل لتنفیذ الاطروحات الطلابیة


تقدیم
دوراتٍ تعلیمیة کأیجاد خططٍ للبحث، کتابة المقالات، البحث الإحترافی علی المصادر العلمیة
و تصحیح الاخطاء العلمیة و التحریریة.


للتسجیل
یرجی مراجعة دایرة الطلاب الدولیة او الإتصال برقم 38802706
.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار